Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2013

mowdomniesercem
Uwierz mi,tak będzie lepiej
Reposted bysognito sognito

October 02 2013

mowdomniesercem
5751 d971
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialubie-lato lubie-lato
3718 1397 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaprison prison

October 01 2013

mowdomniesercem
3359 dfec
Reposted fromte-quiero te-quiero viaDajanaa Dajanaa
mowdomniesercem
pamiętam Was, razem nierozłączni - całość
kwantomowy ból, to wszystko, co Ci zostało
— ♥Pih
Reposted frommefir mefir viasavemebaby savemebaby
mowdomniesercem
0077 76cd
Reposted fromperseweracje perseweracje viainyourheart inyourheart

September 28 2013

mowdomniesercem
Zmień myśli a zmienisz życie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaane ane
mowdomniesercem
ja tylko ostrzegam, że mam już dosyć rozczarowań
— niech raz będzie tak jak ja chcę a nie jak powinno być
Reposted fromane ane
mowdomniesercem
4259 294b
Reposted fromlenka024 lenka024 viaane ane
5536 2f70
mowdomniesercem
Doceń to co masz
— bo potem są tylko problemy
Reposted fromranamali ranamali viamadadream madadream

September 26 2013

mowdomniesercem
mowdomniesercem
bez ciebie jak
bez uśmiechu
— Halina Poświatowska
mowdomniesercem

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

— znalezione?
mowdomniesercem
6777 ebf6 500
bath
Reposted fromtutaj tutaj viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
mowdomniesercem
4985 396d
mowdomniesercem
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
mowdomniesercem
Bo w przyjaźni jest pewien rodzaj zakochania, taka fascynacja drugą osobą, że się chce z nią spędzać czas, robić z nią kolejne nowe rzeczy, wybierać bycie z nią zamiast z kimś innym.
— Ewa Konarowska
Reposted fromavooid avooid viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
mowdomniesercem
mowdomniesercem
1123 e421
Reposted fromkonwalia konwalia viaelskede elskede
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl