Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

mowdomniesercem
1420 c2b1
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viatosiaa tosiaa
mowdomniesercem
To takie łatwe oceniać innych ludzi, tak jak gdybyś sobie kurwa nigdy rąk nie pobrudził!
— DII
mowdomniesercem
Nie zapomina się o ludziach, z którymi spędziło się tyle cudownych chwil. Traktuje się ich jak niezbędne do życia powietrze.
— całe 11 lat.
mowdomniesercem
0595 d04a

September 25 2013

mowdomniesercem
5793 45fb
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viatastewords tastewords

September 24 2013

mowdomniesercem
Jak ja bym chciała położyć się i zasnąć w Twoich ramionach...
— tajemniczy zeszyt
mowdomniesercem
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromrysia rysia viawhoever whoever
mowdomniesercem
4242 df64
Reposted fromchained chained viafakingkrejzi fakingkrejzi
mowdomniesercem
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viajajebie jajebie
mowdomniesercem
7234 f756
Reposted fromborn2die born2die viajajebie jajebie
mowdomniesercem
ludzie zawodzą, pomimo szczerych chęci.
— Przykre.
mowdomniesercem
8097 f960
Reposted fromcygaretka cygaretka viaI-love-U I-love-U
mowdomniesercem
7956 6db2 500
Reposted fromlabellavita labellavita viaI-love-U I-love-U
mowdomniesercem
9572 95af
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek vianadzienie nadzienie
mowdomniesercem

Uwielbiam pisać z ludźmi, którzy odpisują z niewyobrażalną prędkością. Czuję wtedy, że naprawdę chcą ze mną rozmawiać.

 

Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir

September 23 2013

mowdomniesercem
5890 91b2
Reposted fromkatalama katalama vialajla lajla
mowdomniesercem
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialajla lajla
mowdomniesercem
Pierwsza dana przez nas człowiekowi szansa jest wyrazem zaufania.
Druga - nadziei.
Trzecia - naiwności.
— bardzo true
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialajla lajla
mowdomniesercem
7147 676b
Reposted fromscorpix scorpix vialajla lajla
mowdomniesercem
1943 c7f4 500
Reposted fromTheseagreeneyes Theseagreeneyes vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl